ORDLISTA.

Här hittar du de vanligaste definitionerna och orden som du behöver lära dig om du ska skaffa en elbil, etablera en laddstation eller installera en laddbox.

 

 

AC

Alternating Current, växelström på svenska. Växelström betyder att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström är det som finns i vanliga eluttag i hemmet.

 

BEV

Battery Electric Vehicle, benämning för en ren elbil som endast har elmotor för framdrivning. Fordonet laddas med el från elnätet. Mer info.

 

BMS

Battery Management System, benämning för det laddbara fordonets batteriövervakningssystem. Batteriövervakningssystemet kontrollerar i- och urladdning, temperatur på batteri med mera.

 

CCS, Combined Charging System

En typ av kontakt för snabbladdning. Utvecklad i Tyskland. Mer info.

 

CHAdeMO

En typ av kontakt ursprungligen från Japan, för snabbladdning. Mer info.

 

DC

Direct Current, likström på svenska. Likström innebär att strömmen har konstant styrka och samma riktning. De laddbara fordonens motorer drivs vanligtvis med likström, men vissa biltillverkare har istället valt motorer som drivs med växelström.

 

Elbil

Samma som engelskans EV, Electric Vehicle, benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Fordonet har ett batteri för framdrift och laddas med el från en extern kraftkälla, vanligtvis elnätet. Mer info.

 

EV

Electric Vehicle, benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Fordonet har ett batteri för framdrift och laddas med el från en extern kraftkälla, vanligtvis elnätet. Mer info.

 

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment, styrenheten för laddning som ser till att fordonet laddas med rätt effekt och ström, samt ser till att laddningen utförs säkert.

 

Fossilbil

Fordon som drivs med hjälp av fossilt bränsle, exempelvis bensin, diesel eller naturgas.

 

kW

Enhet för effekt.

 

kWh

Enhet för energi.

 

Laddbox

En laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet eller på arbetsplatsen. Garanterar effektiv och snabb laddning. Mer info.

 

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs, vid laddning av ett laddbart fordon, till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

 

Laddfordon/Laddbart fordon

Laddfordon är benämningen på ett fordon som helt eller delvis drivs av elmotor och vars batteri kan laddas från elnätet eller annan extern kraftkälla. Mer info.

 

Laddhybrid

Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet eller annan extern kraftkälla. Mer info.

 

Laddstation

En plats med en eller flera laddare för eldrivna fordon.

laddstation2

Laddpunkt

Kontakten där det laddbara fordonet laddas. Kan vara kontakt på en laddkabel eller kontakt som sitter på laddaren där laddkabeln ska in. En laddare kan ha mer än en laddpunkt.

 

Laddstolpe

Annan benämning för laddare, där en eller flera laddbara fordon kan ladda.

 

Litiumjonbatteri

En batteriteknik som alla elbilstillverkare använder sig av idag. Batteriet har hög energidensitet, termisk stabilitet och nästan ingen kapacitetsförlust.

 

Miljöbil

En energieffektiv bil med låg klimatpåverkan kallas oftast miljöbil. Men definitionen för miljöbil är olika i olika sammanhang.

 

NEDC

New European Driving Cycle, körcykel som tidigare tillämpats för att mäta ett fordons bränsleförbrukning och avgasemissioner. För laddbara fordon användes NEDC för att mäta räckvidd. NEDC har nu ersatts av körcykeln WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Läs mer om WLTP nedan.

 

Normalladdning

Normalladdning sker exempelvis i hemmet eller på arbetsplats och avser laddning som sker med 230V/10A eller 230V/16A. Att ladda bilen fullt med normalladdning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 7,4kW. Mer info.

 

OBC

On-board Charger, benämning för det laddbara fordonets egna laddare som används vid växelströmsladdning.

 

Parallellhybrid

Parallellhybrid är en typ av hybridbil där förbränningsmotorn laddar elmotorns batteri. Men bilen kan också drivas direkt av förbränningsmotorn. Mer info.

 

PHEV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle, engelska förkortningen för laddhybrid. Mer info.

 

Plug-inhybrid

Laddhybrid på svenska. Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet. Mer info.

 

RFID, Radio Frequency Identification

Kort eller bricka som används för att identifiera en användare i exempelvis ett betalningssystem.

 

Räckvidd

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning från fulladdat tillstånd. Räckvidden är beroende av flera parametrar, exempelvis topografi, temperatur, hastighet och acceleration. Mer info.

 

Räckviddsångest

Rädslan att få brist på energi i ett laddbart fordon innan man kommit till nästa laddstation.

 

Schucko

Vanligt vägguttag med jordning. Vanlig hushållskontakt. Kan användas vid normalladdning.

 

Semisnabbladdning

En semisnabb laddstation laddar precis som namnet antyder halvsnabbt, vilket innebär effekter upp till 22 kW. En sådan laddstation är billigare i inköp jämfört med en snabbladdningsstation. Att ladda en elbil till 80 procent av batterikapaciteten med en semisnabb laddstation tar cirka 1-3 timmar. Mer info.

 

Seriehybrid

En typ av hybridbil där förbränningsmotorn endast laddar elmotorns batteri. Bilens drivs endast med hjälp av elmotorn. Mer info.

 

Smartladdning

Laddning som i högre utsträckning sker när belastningen på elnätet är låg och/eller när det finns god tillgång på förnybar el. Tekniken refereras även till som Schemalagd laddning. Smarta laddningsstationer används används för att automatisera proceduren.

 

Snabbladdning

Snabbladdning sker vid snabbladdningsstationer. En snabbladdare har en högre effekt och därmed kortare laddtider än normalladdare. Laddningen har en effekt över 43 kW. Vid snabbladdning används likström som överför energi direkt till det laddbara fordonets batteri. Mer info.

 

Supermiljöbil

Personbilar som har lägre utsläpp än 50 gram koldioxid per kilometer har definierats som supermiljöbilar av Sveriges regering. Laddhybrider med utsläpp upp till 60 gram per kilometer får delta i det nya bonus-malus-systemet.

 

Vehicle-to-Grid

Förkortas ofta V2G är konceptet där elfordon kan laddas ur till elnätet i tillägg till sin vanliga laddbarhet. Genom tekniken blir elbilsbatteriet en tillfällig kraftkälla som kan nyttjas exempelvis när det produceras för lite förnybar el för att matcha efterfrågan.

 

Wall Box

Laddbox på svenska. En enklare typ av laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet och på arbetsplatsen. Mer info.

 

WLTP

Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure, körcykel som tillämpas för att mäta ett fordons bränsleförbrukning och avgasemissioner. För elfordon används körcykeln för att mäta räckvidd. Körcykeln tar över efter den tidigare använda NEDC-cykeln.

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297