ORDLISTA.

Detta är Sveriges mest kompletta ordlista med termer inom e-mobility. Här hittar du de vanligaste definitionerna och orden som du behöver lära dig om du ska skaffa en elbil, etablera en laddstation eller installera en laddbox.

 

 

AC

Alternating Current, växelström på svenska. Växelström betyder att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström är det som finns i vanliga eluttag i hemmet.

 

BEV

Battery Electric Vehicle, benämning för en ren elbil som endast har elmotor för framdrivning. Mer info.

 

BMS

Battery Management System, benämning för det laddbara fordonets batteriövervakningssystem. Batteriövervakningssystemet kontrollerar i- och urladdning, temperatur på batteri med mera.

 

CCS, Combined Charging System

En typ av kontakt för snabbladdning. Utvecklad i Tyskland. Mer info.

 

CHAdeMO

En typ av kontakt ursprungligen från Japan, för snabbladdning. Mer info.

 

DC

Direct Current, likström på svenska. Likström innebär att strömmen har konstant styrka och samma riktning. De laddbara fordonens motorer drivs vanligtvis med likström, men vissa biltillverkare har istället valt motorer som drivs med växelström.

 

Elbil

Samma som engelskans EV, Electric Vehicle, benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Mer info.

 

EV

Electric Vehicle, benämning för ett fordon som använder elmotor istället för en traditionell förbränningsmotor. Mer info.

 

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment, styrenheten för laddning som ser till att fordonet laddas med rätt effekt och ström, samt ser till att laddningen utförs säkert.

 

Fossilbil

Fordon som drivs med hjälp av fossilt bränsle, exempelvis bensin, diesel eller naturgas.

 

kW

Enhet för effekt.

 

kWh

Mått på energi.

 

Laddbox

En laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet eller på arbetsplatsen. Garanterar effektiv och snabb laddning. Mer info.

 

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs, vid laddning av ett laddbart fordon, till fordonets batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

 

Laddfordon/Laddbart fordon

Laddfordon är benämningen på ett fordon som helt eller delvis drivs av elmotor och vars batteri kan laddas från elnätet. Mer info.

 

Laddhybrid

Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet. Mer info.

 

Laddstation

En plats med en eller flera laddare för eldrivna fordon.

laddstation2

Laddpunkt

Kontakten där det laddbara fordonet laddas. Kan vara kontakt på en laddkabel eller kontakt som sitter på laddaren där laddkabeln ska in. En laddare kan ha mer än en laddpunkt.

 

Laddstolpe

Annan benämning för laddare. En fysisk laddare där en eller flera laddbara fordon kan ladda.

 

Litiumjonbatteri

En batteriteknik som alla elbilstillverkare använder sig av idag. Batteriet har hög energidensitet, termisk stabilitet och nästan ingen kapacitetsförlust.

 

Miljöbil

En energieffektiv bil med låg klimatpåverkan kallas oftast miljöbil. Men definitionen för miljöbil är olika i olika sammanhang.

 

NEDC

New European Driving Cycle, körcykel som tillämpas för att mäta ett fordons bränsleförbrukning och avgasemissioner. För laddbara fordon används även NEDC för att mäta räckvidd.

 

Normalladdning

Normalladdning sker exempelvis i hemmet eller på arbetsplats och avser laddning som sker med 230V/10A eller 230V/16A. Att ladda bilen fullt med normalladdning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 7,4kW. Mer info.

 

OBC

On-board Charger, benämning för det laddbara fordonets egna laddare som används vid växelströmsladdning.

 

Parallellhybrid

Parallellhybrid är en typ av hybridbil där förbränningsmotorn laddar elmotorns batteri. Men bilen kan också drivas direkt av förbränningsmotorn. Mer info.

 

PHEV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle, engelska förkortningen för laddhybrid. Mer info.

 

Plug-inhybrid

Laddhybrid på svenska. Ett fordon med två olika typer av motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som laddas från elnätet. Mer info.

 

RFID, Radio Frequency Identification

Kort eller bricka som används för att identifiera en användare i exempelvis ett betalningssystem.

 

Räckvidd

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning från fulladdat tillstånd. Räckvidden är beroende av flera parametrar, exempelvis topografi, temperatur, hastighet och acceleration. Mer info.

 

Räckviddsångest

Rädslan att få brist på ström i ett laddbart fordon innan man kommit till nästa laddstation.

 

Schucko

Vanligt vägguttag med jordning. Vanlig hushållskontakt. Kan användas vid normalladdning.

 

Semisnabbladdning

En semisnabb laddstation laddar precis som namnet antyder halvsnabbt, vilket innebär effekter upp till 22 kW. En sådan laddstation är billigare i inköp jämfört med en snabbladdningsstation. Att ladda en elbil till 80 procent av batterikapaciteten med en semisnabb laddstation tar cirka 1-3 timmar. Mer info.

 

Seriehybrid

En typ av hybridbil där förbränningsmotorn endast laddar elmotorns batteri. Bilens drivs endast med hjälp av elmotorn. Mer info.

 

Snabbladdning

Snabbladdning sker vid snabbladdningsstationer. En snabbladdare har en högre effekt och därmed kortare laddtider än normalladdare. Laddningen görs på 20-40 minuter och har en effekt över 22 kW. Vid snabbladdning används likström som överför energi direkt till det laddbara fordonets batteri. Mer info.

 

Supermiljöbil

Personbilar som har lägre utsläpp än 50 gram koldioxid per kilometer definieras enligt Sveriges regering som supermiljöbilar.

 

Wall Box

Laddbox på svenska. En enklare typ av laddstation främst framtagen för normalladdning av laddbara fordon i hemmet och på arbetsplatsen. Mer info.