LÄNKSAMLING.

Här har vi samlat ett antal viktiga länkar för dig som funderar på att börja etablera laddstationer.

 

SIDOR FRÅN POWER CIRCLE.

POWER CIRCLE – WWW.POWERCIRCLE.SE

Power Circles egna hemsida med info om våra andra projekt, nyheter och partnerreportage.

 

ELBILEN I SVERIGE – WWW.ELBILSSTATISTIK.SE

Här släpper vi varje månad statistik kring antalet laddbara fordon i Sverige.

 

LADDINFRA.SE

Sveriges nationella databas för publik laddinfrastruktur. Här skall alla publika laddstationer i Sverige registreras. Härifrån kan sedan appar, karttjänster och GPS i fordonen hämta senaste informationen om laddstationerna.

 

ANDRA NYTTIGA LÄNKAR.

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELBILAR

Elsäkerhetsverkets rapport tar upp frågorna kring säkerheten i olika typer av elfordonsladdning.

 

LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON (tredje versionen)

Svensk Energis vägledning till hur man går tillväga för att etablera en laddstation.

 

WWW.MILJOFORDON.SE

Se vilka laddbara fordon och andra miljöbilar som finns på den Svenska marknaden idag och jämför dessa med varandra.