FAQ.

Detta är Sveriges mest kompletta FAQ (Frequently Asked Questions) inom e-mobility. Här hittar du frågor och svar på det mesta du behöver kunna gällande elbilar och laddinfrastruktur. Har du någon fråga som inte är med, är du välkommen att kontakta oss här.

 

Välj avsnitt här:

OM LADDSTATIONER

OM UTTAGEN

OM LADDNING

OM BILARNA

OM BATTERIER

OM MILJÖ / ELPRODUKTION

 

OM LADDSTATIONER:

Hur lång tid tar det att ladda ett fordon?

Hur långt tid det tar att ladda ett elfordon är inte alltid så enkelt att svara på. Det finns många faktorer som påverkar laddtiden. Största faktorn är vilken bil du har och vilken laddeffekt den kan ta emot.
Det finns tre typer av laddning i dag och laddningstiderna skiljer sig markant åt:

  1. Normalladdning laddar från tomt till fullt batteri på mellan 5-8 timmar.
  2. Semisnabbladdning laddar från tomt batteri till 80 procent batteristyrka på cirka 1-3 timmar.
  3. Snabbladdning laddar från tomt batteri till 80 procent batteristyrka på cirka 20-40 minuter.

Dessa siffror gäller för de flesta rena elbilar. För laddhybrider gäller andra siffror eftersom dessa fordon har mindre batterier och därför laddas fullt snabbare. Vill du veta mer? Klicka här.


Vad kostar det att etablera en laddstation?

Det beror bland annat på hur snabbt det ska gå att ladda. En normalladdningsstation kan kosta cirka 10 000 – 50 000 kronor att etablera medan en snabbladdningsstation kan kosta mellan 200 000 – 800 000 kronor. För mer information, klicka här.

 

Var i Sverige finns det laddstationer?

Laddstationer finns i fler än 250 av landets 290 kommuner. På http://laddinfra.se/start/tjanster/ finns en lista på tjänster som visar vart olika laddstationer finns placerade i landet.


Hur ser jag skillnaden på en snabbladdnings- och en normalladdningsstation?

Det syns ofta på storleken. En snabbladdare är större än en normalladdare. Du kan också se det på kontakten som ska kopplas in i bilen. Är det en CCS- eller CHAdeMO-kontakt så är det en snabbladdare. Mer om hur dessa kontakter ser ut kan du läsa här.

 

Vad kostar det att ladda sin elbil i en laddstation?

Detta beror helt på vem som äger laddstationen. Vissa tar inte alls betalt och andra tar upp emot 80 kronor för en full laddning. Kolla vad som gäller på den aktuella laddstationen. Om du laddar din elbil i ditt eget hem kostar en full laddning cirka 20-25 kronor.


Varför finns det ingen laddstation där jag bor eller jobbar?

Laddstationer finns i över 250 av landets 290 kommuner. Att det inte finns någon i just din närhet är olyckligt. Vi föreslår att du tar kontakt med din kommun och lägger fram förslaget att en laddstation ska etableras på en lämplig plats i din närhet. Vill du veta vart närmaste laddstation finns? På http://laddinfra.se/start/tjanster/ finns en lista på tjänster som visar vart olika laddstationer finns placerade i landet.


Varför har Tesla egna laddstationer?

Tesla har utvecklat en egen teknik för laddning av laddbara fordon. Detta eftersom Tesla använder större batterier i sina fordon och behöver ladda snabbare. Effekten på Teslas superchargers är högre än effekten på andra laddstationer. Tesla har dock släppt patenten på sina laddare och fordon så att även andra biltillverkare har möjlighet att använda samma teknik.


Kan andra bilar ladda i Teslas superchargers?

Nej, detta är inte möjligt idag.


Kan en Tesla ladda i andra laddstationer än Tesla superchargers?

Ja, antingen via semisnabb AC-laddning eller genom att använda en adapter för att kunna ladda i CHAdeMO-snabbladdare.

 

Är det bara att börja ladda vid en laddstation eller krävs det ett abonnemang, ett kort eller en kod?

Det är olika på olika laddstationer. Kolla upp vad som gäller där du ska ladda.


Parkeringsplatsen vid laddstationen är upptagen av ett icke laddbart fordon, vad kan jag göra?

Tyvärr finns det inte mycket att göra. Du kan alltid sätta en lapp på bilen där du påpekar att denna parkeringsplats är för laddbara fordon och inte för bilar med förbränningsmotor.


Laddstationen är trasig och jag kan inte ta mig till nästa laddstation, vad ska jag göra?

Många biltillverkare erbjuder gratis bärgning till närmaste laddstation. Kolla upp vad som gäller för just din bil.

 


OM UTTAGEN:

Vad är det för skillnad på de olika kontakterna?

Typ 1 och Typ 2 är för normalladdning. Typ 2 används också för semisnabbladdning. För snabbladdning används CCS och CHAdeMO. Vilken av dessa du ska använda beror på vilken bil du har. En tabell över alla bilar och dess kontakter hittar du här.

 


OM LADDNING:

Hur går laddningen till?

Laddning av ett elfordon är precis som laddningen av en mobiltelefon. Du kopplar in laddkabeln och resten sköter bilen och laddaren. Läs mer här.


Kan man ladda elbilen även om batteriet inte är tomt?

Precis på samma sätt som du kan tanka din bensin- eller dieselbil fastän tanken inte är tom kan du också ladda ditt elfordon fastän batteriet inte är tomt.

 

Kan man ladda elbilen i sitt vanliga uttag hemma?

Det är fullt möjligt att ladda sitt laddbara fordon i ett vanligt uttag i hemmet, men det är inte rekommenderat. Vi rekommenderar att ni utrustar hemmet med en laddbox (Wallbox) för att försäkra er om att laddningen sker säkert. Läs mer om laddboxar här.


Var laddar man sin elbil om man bor i en lägenhet?

Prata med fastighetsägaren och kolla vilka möjligheter som finns. Mer information finner du här.


Hur vet jag när laddningen är klar?

På en snabbladdare syns detta på displayen. På normalladdare kan du ibland se det på själva laddaren, ibland på kabeln och vissa bilar har även indikatorer för när laddningen pågår. Hör efter hos din bilåterförsäljare hur just din bil indikerar färdig laddning.


Måste jag ladda fullt varje gång?

Nej, du kan avbryta laddningen när som helst.


Kan jag råka köra iväg med bilen med laddkabeln inkopplad?

Nej, bilarna startar inte om laddkabeln sitter i.


Vad händer när bilen är fulladdad?

Precis som vid laddning av en mobiltelefon så slutar laddningen när bilen är fulladdad.

 


OM BILARNA:

Vad är en elbil egentligen?

En elbil är ett passagerarfordon som använder sig av elektricitet för att förflytta sig. Läs mer om detta på denna sida.

 

Vilka fördelar har elbilar?

Laddbara fordon har många fördelar jämfört med en konventionell bensin- eller dieselbil. De största fördelarna är att de är miljövänliga, tysta och effektiva. Läs mer om fördelarna med laddbara fordon här.

 

Finns det olika typer av elbilar?

Ja, det finns två typer av laddbara fordon. Rena elbilar som endast har en elmotor och laddhybrider som har en elmotor och en bensin- eller dieselmotor som samverkar med elmotorn. Läs mer här.

  

Varför har elbilarna så speciella utseenden?

När de första laddbara bilarna kom i början av 2010-talet hade de ett speciellt utseende. Detta för att få ner vikten och luftmotståndet på fordonen. Det berodde också på att vissa tillverkare använde andra material jämfört med konventionella bilar. Numera ser de laddbara bilarna ut som vilka andra bilar som helst. Flera tillverkare har helt enkelt utgått från en konventionell bilmodell och byt ut tekniken till eldrift.

 

Är verkligen en elbil så mycket bättre för miljön?

I Sverige är laddbara fordon ett mycket bättre val än en konventionell bensin- eller dieselbil ur miljösynpunkt. Utsläppen är bland annat mycket lägre. Läs mer om miljöaspekter här.

 

Är elbilar bättre för miljön än bränslecellsbilar/vägtasbilar?

I Sverige har de laddbara fordonen mindre utsläpp än vätgasbilar när man tittar ur ett livscykelperspektiv, men båda teknikerna är viktiga för att nå de klimatmål som Sverige antagit.

 

Hur långt kan man åka med en elbil?

Hur långt man kan åka med ett laddbart fordon beror på storleken på batteriet. Laddhybrider har normalt en elräckvidd på 5-8 mil medan rena elbilar har en räckvidd på cirka 16-30 mil. Det finns också fordon som kan köra uppemot 50 mil på en laddning. Vill du veta mer exakt bör du kolla i specifikationerna för respektive fordon.

 

Är bilarna säkra?

Laddbara fordon har samma lagkrav på säkerhet som alla andra fordon. Det innebär att de är lika säkra som andra fordon vilket också tester från Euro NCAP visar.

 

Varför är elbilar så dyra?

Den dyraste komponenten i ett laddbart fordon är batteriet. Eftersom moderna elbilar ännu är en tämligen ny teknik och än så länge produceras i liten skala, kan fordonen vara dyrare än konventionella fordon. Men trender visar att elfordonens priser är på väg ner.

 

Hur mycket sparar man genom att köra elbil istället för bensinbil?

Denna fråga är svår att svara på eftersom det beror på en hel del parametrar, exempelvis hur dyr bensinen är, hur mycket man betalar för elen, vilka andra subventioner som finns i staden med mera. Milkostnaden för en ren elbil är cirka 1,50-2,50 kronor per mil medan milkostnaden för en bensinbil är cirka sju till tolv kronor.

 

Varför har elbilar begränsad räckvidd?

Den begränsade räckvidden beror på mängden energi som kan lagras i batteriet vilket i sin tur beror på batteriets storlek. I dagsläget används litiumjon-batterier i de laddbara fordonen. Större batterier skulle innebära längre räckvidd men skulle också ta upp mer plats, väga mer och kosta mer.

 

Har elbilar dyrare servicekostnader?

Nej, snarare tvärtom då det inte är speciellt många delar som behöver servas. Oftast handlar det om bromsar. En elbil behöver aldrig byta olja eller gå igenom andra serviceåtgärder som konventionella bilar servas för.

 

Kan man köra elbil på vintern i Sverige?

Ja, fråga bara de tusentals personer i Sverige, Norge och andra länder med kalla och långa vintrar. Räckvidden blir dock något kortare eftersom en del av elektriciteten går till att värma kupén och andra delar av fordonet.

 

Hur snabbt kan en elbil köra?

Laddbara fordon är inte sämre än konventionella bilar när det gäller hastighet, acceleration eller effekt. Faktum är att elbilar oftast accelererar ifrån konventionella bilar eftersom de har högre vridmoment. Du kan utan problem nå 120km/h (vilket är den högsta tillåtna hastigheten i Sverige) med ett laddbart fordon, och de allra snabbaste elbilarna accelererar från 0 till 100 km/h på 3 sekunder.

 

Utstrålar elbilar elektromagnetisk strålning?

Undersökningar har visat att den elektromagnetiska strålning som emitteras från laddbara fordon inte är farlig. Det finns även rapporter som visar att elektromagnetisk strålning från konventionellt fordon är högre än från ett laddbart fordon.

 

Är det inte en säkerhetsrisk att elbilarna är så tysta?

Vid höga hastigheter hörs laddbara fordon på grund av ljud från däck samt vindmotstånd. Vid låga hastigheter är laddbara fordon tystare, därför har många tillverkare installerat ett ljud som kan aktiveras vid låga hastigheter för att varna andra trafikanter.

 

Vilka subventioner ger staten vid köp av elbil?

Idag finns en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor för personer som köper en ny supermiljöbil i form av en elbil. För de som köper en laddhybrid är subventionen 20 000 kronor. Det gäller dock att laddhybriden inte släpper ut mer än 50 g/km.

För de som väljer att skaffa ett laddbart fordon som tjänstebil finns också subventioner. Priset på en jämförbar konventionell bil reduceras då med 40%. Prata med din återförsäljare så får du reda på mer.


Varför säljs det så många elbilar i Norge, och inte lika många i Sverige?

Norska staten har satsat hårt på att öka andelen laddbara fordon. I Norge betalar man ingen moms för elbilar. Man betalar inte heller någon fordonsskatt, vägtullar eller avgift för att ta med bilen på bilfärjor. På många platser får man också ladda och parkera gratis och dessutom köra i kollektivtrafikfälten.


Hur många laddbara fordon finns det i Sverige?

På webbsidan http://www.elbilsstatistik.se kan du följa utvecklingen av elbilsförsäljningen i Sverige.


Varför är räckvidden på en Tesla Model S mycket högre än räckvidden på andra laddbara fordon?

Tesla Model S har ett mycket större batteri och kan därför få längre räckvidd.


Kan jag dra släp eller husvagn med ett laddbart fordon?

Vissa laddbara fordon är godkända för detta, exempelvis Mitsubishi Outlander PHEV. Kolla med din återförsäljare.

 


OM BATTERIET:

Hur lång är batteriets livslängd?

Livslängden på ett batteri beror på typen av batteri. De flesta laddbara fordon har idag litiumjonbatterier – dessa håller längre än blybatterier som finns i konventionella bensin- och dieselbilar. Litiumjonbatterier håller uppemot tio år och ofta längre än så.

 

Vad kostar det att ersätta batteriet i en elbil?

Batteriet i ett laddbart fordon är dess dyraste komponent. Det betyder att det kostar tiotusentals kronor att ersätta batteriet om det skulle behövas. För exakt prisuppgift bör du kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av det laddbara fordonet.

 

Vad händer med batteriet då bilen skrotas?

Batteriet kan antingen återanvändas i annat syfte eller så återvinns batteriet och blir till ett nytt batteri.


Påverkar snabbladdning batteriets livslängd?

Enligt biltillverkare och företaget CHAdeMO ska inte batteriets livslängd påverkas nämnvärt av snabbladdning.

 

MILJÖ/ELPRODUKTION:

Flyttar inte elbilen bara utsläppsproblemet till elproducenterna?

Det beror helt på hur elen produceras. I Sverige är elproduktionen väldigt ”ren” och Sveriges utsläpp minskar för varje bil som bytts ut mot ett laddbart fordon. I vissa andra länder är frågan svårare. Om elen produceras i till exempel ett kolkraftverk så släpps det ut en hel del växthusgaser därifrån. Det finns dock fortfarande två fördelar jämfört med konventionella fordon. För det första ligger kolkraftverken oftast avsides vilket betyder att människor i stadsmiljö inte påverkas av utsläppen. För det andra är det lättare att kontrollera utsläppen från en källa jämfört med när varje bil släpper ut sina egna avgaser.

 

Kommer elen i Sverige att räcka till när alla skaffar elbil?

För varje bil som byts ut mot ett laddbart fordon minskar den totala energianvändningen i Sverige – elmotorer är nämligen mer effektiva än konventionella bensin- och dieselmotorer. Sverige kommer alltså att få en energieffektivisering genom att byta ut sin bilpark mot endast laddbara fordon. Att producera tillräckligt med el för att driva fordonen kommer inte heller att vara något problem eftersom vi redan idag exporterar en hel del el utomlands. Samtidigt sker också el-effektivisering på andra sätt i landet, exempelvis genom att all belysning byts ut mot ny och mer effektiv teknik. Den el vi sparar genom dessa effektiviseringar kan användas för att driva Sveriges laddbara fordon.