OM EMOBILITY.SE

Välkommen till E-mobility.se, en kunskapsportal till elfordon och laddinfrastruktur. Här har vi samlat allt du behöver veta om framtidens fordon, komplett med en fullständig guide till dig som ska etablera en laddstation. Med Emobility.se kan företag, organisationer och privatpersoner enkelt följa etableringsprocessen från idé till färdig laddstation.

 

emob2

 

Elbilar för ett fossilfritt Sverige

Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider tagit fart, och i samband med det har avsaknaden av laddinfrastruktur blivit tydlig. Elfordonen har blivit tillgängliga för fler men utbyggnaden av laddinfrastruktur har inte hängt med.

Ett stort problem som hindrar utbyggnaden av laddinfrastruktur är att kunskapsnivån i många fall är låg, och att det saknas bra och lättillgänglig information anpassad för de aktörer som är instrumentella för utbyggnaden. Emobility.se har som uppdrag att ta fram och tillhandahålla den informationen.

 

Vill du ha någon av våra broschyrer i tryckt format? Maila oss så ser vi till att den hamnar i din brevlåda!

 

Denna hemsida är en del i projektet ”Laddat för kunskap” vilket möjliggjorts med hjälp av bidrag från Statens energimyndighet och genomförts av Power Circle – Sveriges intresseorganisation för framtidens el.

 

Power Circle – för framtidens el

Power Circle är en intresseorganisation med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik. Att synliggöra elens möjligheter i allmänhet och den svenska elkraftindustrins potential i synnerhet. Kort sagt vill vi stärka elkraftteknikens roll och ställning samt göra det möjligt för eltekniken att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vi har många verktyg för att uppnå ett starkare Elsverige. Bland annat håller Power Circle varje år över 100 föredrag för partnerföretag, politiker, myndigheter, studenter och andra viktiga målgrupper runt om i landet. Vårt allra viktigaste redskap är vårt nätverk – myndigheter, nationella och internationella företag, regeringsorgan, kommuner, finansiärer och naturligtvis våra partnerföretag. Vi använder vårt nätverk för att stimulera samverkan och skapa synergier.

 

 

Så här jobbar vi:

  • Vi verkar för ökad synlighet för elkraftbranschen och för våra partnerföretag.
  • Vi ökar kunskapen om branschen och dess potential hos allmänheten, beslutsfattare och myndigheter.
  • Vi synliggör elens roll i en hållbar samhällsutveckling.
  • Vi synliggör elkraftsbranschens och partnerföretagens betydelse för samhällsekonomin och sysselsättningen.
  • Vi bedriver kontinuerlig bevakning av branschnyheter och trender.
  • Vi uppmuntrar och stimulerar utbyte och samverkan mellan partnerföretag och branscher.

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297