3. Installation.

När väl projekteringen av laddstationen är färdig och ni valt en tillverkare så är det dags för själva installationen.

 

Dra ledningar

Ta fram skisser på exakt var laddstationen ska placeras och beställ el med rätt styrka till platsen. Elnätsbolaget sköter grävning och eldragning fram till anvisad plats.

 

Teckna ert elabonnemang

Teckna ett nytt elabonnemang hos det aktuella nätbolaget, som helt tillägnas laddstationen, och välj ett elhandelsbolag. Att välja ett elavtal med ursprungsmärkt och förnybar el bör vara en självklarhet.

 

Sätt stationen på plats

Om ni ska installera en normalladdningsstation krävs relativt lite markjobb. I de flesta fall rör det sig enbart om att gräva ner ett betongfundament. I fundamentet sätter man sedan fast laddaren. Vill man slippa grävning finns det också möjlighet att använda fundament för markfäste.

Avser installationen en snabbladdningsstation krävs mer arbete. Tillverkarna av snabbladdare erbjuder anpassade betongfundament till sina respektive produkter. Rådfråga er återförsäljare för att lösa installationsfrågan på bästa möjliga sätt.


Power on – Sätt på stationen

Oftast sköts igångsättning och provdrift av en snabbladdningsstation av en behörig person som utsänts av tillverkaren. För normal- och semisnabbladdare är det enklare och ofta räcker det med att slå på strömmen.

 

citat3

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL