1.9 Tillgång till laddstationen.

Vilka som ska ha tillgång till laddstationen är en viktig fråga som bör utredas innan en beställning görs, så att laddstationen kan utformas efter era önskemål.

 

Publika laddstationer

Publika laddstationer bör vara öppna för så många som möjligt oberoende av tid på dygnet. Om du har tänkt att ta betalt för laddningen kan betalfunktionen kombineras med funktionen för start av laddning. Om du inte tänkt att ta betalt för laddningen bör laddstationen vara helt öppen.

 

För icke-publika laddstationer

För laddstationer som inte är publika, utan etableras på en arbetsplats eller för boende inom ett visst område, är det en god idé att ha någon typ av system så att endast behöriga får tillgång till att starta laddaren. Det kan exempelvis vara genom nyckel, RFID-bricka eller att man identifierar sig på annat sätt. Hör med din återförsäljare kring vilka alternativ som är möjliga.

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL