1.7 Utformning.

Utseendet på laddstationen är viktigt ur flera perspektiv. Dels måste den synas väl, dels har den ett viktigt PR-värde. I dag finns det flera olika återförsäljare och tillverkare av laddstationer och alla har sin egen utformning. Hos de flesta tillverkare har köparen dock möjlighet att påverka färg, mönster och annat.

 

Här är några av sakerna ni bör fundera över när det gäller laddstationens utformning.

 

Påkörningsskydd

Påkörningsskyddet skyddar laddstationen om den skulle bli påkörd av ett fordon, exempelvis en traktor som röjer snö. Många av de aktörer som etablerat laddstationer runt om i landet i dag har valt att inte installera ett påkörningsskydd.

 

Väderskydd

De flesta laddstationerna på den svenska marknaden är vintertestade och IP55-klassade – vilket innebär att de ska klara av regn, snö och fukt. Vid köp av laddstation är det viktigt att fråga tillverkaren vilken typ av klassning laddstationen har och om den är vintertestad. Man bör dock oavsett fundera på att installera ett väderskydd – som också ökar synligheten för laddstationen och fungerar som en bra yta för reklam och information.

 

Skyltning

Man måste kunna hitta till laddstationen på ett enkelt sätt. Om elfordonsparkeringen är en del av en större parkering bör man genom skyltning visa var på parkeringsplatsen elfordon kan parkera.

Parkeringsrutorna måste också skyltas så att enbart elfordon nyttjar platsen. För detta ändamål har transportstyrelsen tagit fram en skylt som tydligt visar att parkeringsplatsen är till för elfordon. Vägmärket har benämning T24. För att förtydliga ytterligare har vissa aktörer satt upp ännu en skylt med texten ”Endast fordon med pågående laddning”.

 

T24-1

 

Belysning

Se över om det finns tillräckligt med allmänbelysning på plats. Om inte, fundera på att antingen installera en lyktstolpe i närheten eller belysning i väderskyddet. Belysning kan dessutom minska risken för sabotage.

 

Tillgänglighet

Det finns ännu inga krav på att parkeringsplatser för elfordon ska göras tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Men det är ändå rekommenderat att bygga parkeringen med det i åtanke.

Kraven för handikapparkering är att parkeringsrutan bör vara fem meter bred. Man bör vidare se till att det inte finns någon kantsten eller höjdskillnad mellan fordon och laddstation. Föraren måste kunna ta sig ur sitt fordon samt röra sig runt sitt fordon utan att skada närliggande bilar. Höjd på knappar och laddhandtag bör anpassas så att de nås från exempelvis en rullstol.

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL