1.6 Att välja rätt plats.

För att så många som möjligt ska använda laddstationen måste den placeras strategiskt. Den ska vara lättillgänglig, placeras på en attraktiv plats samt ha närhet till andra faciliteter. Placeringen ska också väljas utifrån vilken laddstation ni väljer och därmed hur lång tid det tar att ladda bilen.

 

 citat1.6

Normalladdning

Eftersom normalladdning kan ta upp till åtta timmar bör normalladdningsstationer etableras där bilar normalt parkerar under en längre tid – exempelvis på arbetsplatser, vid bostadsområden, infartsparkeringar eller pendlarparkeringar. Laddstationen kan också placeras på offentliga och attraktiva parkeringsplatser, exempelvis vid en flygplats eller vid en tåg- eller busstation där elbilsföraren kan ställa sin bil på laddning under en längre resa.

 

Semisnabb laddning

Vid en semisnabb laddstation laddar bilen på kortare tid än vid normalladdningsplatser. Lämpliga platser kan därför vara vid större matvarubutiker, restauranger, kaféer eller platser med sevärdheter

 

Snabbladdning

En snabbladdning tar cirka 20-40 minuter, men i praktiken laddar elbilsägarna kortare tid än så eftersom man sällan kommer dit i en bil med ett helt tomt batteri. Lämpliga platser för snabbladdningsstationer kan vara snabbmatsrestauranger, kaféer, rastplatser längs med vägen, i anknytning till mindre butiker och vid servicestationer för fordon. Vid laddstationer för snabbladdning kan man också, om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt, installera trådlöst internet så att elfordonsförare kan surfa och kolla mail under tiden.

 

Observera att laddtiderna är olika beroende på bland annat batteriets storlek på elfordonet samt flera andra faktorer, samt att alla laddbara fordon inte kan ta emot maximal effekt från laddstationerna. 

 

Ta ställning

Det är också viktigt att tänka på att placeringen av laddstationen är ett ställningstagande. Att placera laddstationen strategiskt rätt, exempelvis på de mest attraktiva parkeringsplatserna, visar att ägaren av laddstationen har ett miljöengagemang och vill öka andelen elfordon.

 

text3

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL