1.2. Laddtyper och laddhastigheter

Laddning av elfordon kan ske med olika laddningseffekter. Ju högre effekt, desto snabbare går det att ladda. Men högre effekt innebär också högre kostnader vid inköp och etablering av laddstationen. Laddningen delas vanligtvis in i tre huvudkategorier:

 

Normalladdning

Normalladdning är den vanligaste typen av elfordonsladdning och innebär att fordonet laddas med låg laddningseffekt. Att ladda från tomt till fullt batteri i en ren elbil tar upp till åtta timmar. Normalladdning är den typ av laddning som exempelvis sker i hemmet över natten eller på arbetsplatsen under dagen.

 

Tabell – vanliga alternativ för normalladdning

Obs! Vilken effekt en bil laddas med bestäms av bilen. Alla bilar kan inte ta emot alla effekter. Laddtiden varierar också beroende på batteriets storlek, hur urladdat det är med mera.

 

Semisnabbladdning

Semisnabbladdning är en typ av snabbare normalladdning. Att ladda en ren elbil från tomt till fullt batteri tar mellan 30 minuter och två timmar. Semisnabba laddstationer är ett lämpligt alternativ för offentliga laddplatser där den tillåtna parkeringstiden matchar tiden det tar att ladda fordonet. Eftersom det kan ta någon timme att semisnabbladda sin bil upp till 80 procent är det viktigt att laddstationen är belägen i närheten av faciliteter såsom restauranger eller shoppingcenter.

 

Tabell – vanliga alternativ för semisnabb laddning

Obs! Vilken effekt en bil laddas med bestäms av bilen. Alla bilar har inte möjlighet att ta emot alla effekter. Laddtiden varierar också beroende på batteriets storlek, hur urladdat det är med mera.

 

Snabbladdning

Snabbladdning är, precis som namnet antyder, laddning som går snabbt och med hög effekt. Laddtiden ligger runt 20-30 minuter. Vid etablering av en snabbladdningsstation är det fördelaktigt att ha någon typ av facilitet på plats – till exempel toaletter, snabbmatsrestauranger eller fritt Wi-Fi. Snabbladdningsstationer bör kunna jämföras med bensinstationer där bilföraren enkelt kan köpa lättare mat, fika, tidningar och utföra enklare service av bilen. Det är också viktigt att reglera parkeringsplatsen så att det inte går att parkera i mer än 30 minuter – detta för inte skapa onödiga köer för andra som vill snabbladda.

 

Tabell – vanliga alternativ för snabbladdning

Obs! Vilken effekt en bil laddas med bestäms av bilen. Alla bilar har inte möjlighet att ta emot att snabbladda. Laddtiden varierar också beroende på batteriets storlek, hur urladdat det är med mera.

 

Tesla Superchargers

Tesla är en amerikansk elbilstillverkare som har en egenutvecklad standard för snabbladdning. Dessa Superchargers tillverkas och installeras endast av Tesla själva. I dag finns det ett dussintals Tesla Supercharger-stationer i Sverige, och fler är på gång. Tesla-bilar kan antingen normalladda i vanliga normalladdningsstationer eller snabbladda i Tesla Superchargers. Det finns också en godkänd adapter för att ladda Teslas bilar i en så kallad CHAdeMO-snabbladdningsstation.

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL