1.12. Olika säkerhetsnivåer.

För laddning av elfordon kan fyra säkerhetsnivåer användas. Dessa säkerhetsnivåer kallas ”modes” på engelska. Inom EU är det fastställt att Mode 3 ska vara standard för normal- och semisnabbladdning samt att Mode 4 ska vara standard för snabbladdning. Använd dessa standarder!

 

Mode 1-laddning

Den enklaste säkerhetsnivån för laddning av elfordon i befintligt eluttag. Mode 1 innebär ett helt vanligt eluttag med jordfelsbrytare. Strömstyrkan är upp till 16A, enfas eller trefas, 230V eller 400V.

 

Mode 2-laddning

Även denna säkerhetsnivå använder sig av ett standard-eluttag, men skillnaden mot Mode 1 är att säkerhetsnivån garanteras med hjälp av en kontrolldosa monterad på laddningskabeln. Denna kontrolldosa innehåller bland annat en jordfelsbrytare och andra komponenter som säkerställer en kontrollerad laddning av elfordonet.

 

Mode 3-laddning

Mode 3-laddning kräver specifik utrustning både på fordonet och på laddstationen. Denna säkerhetsnivå innebär att kabeln mellan laddstation och fordon är strömlös tills att fordon och laddstation kommunicerat med varandra. Först då slås strömmen på i laddstationen. EU har beslutat att Mode 3 ska vara standard från och med år 2017.

 

Mode 4-laddning

Denna säkerhetsnivå används vid likströmsladdning och är den högsta säkerhetsnivån som finns tillgänglig i dag.

 

citat1.12

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL