1.10. Betalningsalternativ.

Frågan kring betalning för parkeringsplats och laddning bör tänkas igenom noggrant i projekteringsfasen. Beslut kring betalning bör tas innan laddstationen beställs eftersom betallösningarna kan byggas in i tillverkningen.

 

citat1.10Parkeringstaxa

Om parkering av elfordon vid laddstationen ska vara kostnadsfri eller inte är en fråga som bör diskuteras mellan inblandade parter. Att erbjuda kostnadsfri parkering för alla elfordon är ett tydligt ställningstagande för miljöbilar och för elektrifiering av Sveriges fordonsflotta.

 

Laddningstaxa

Idag blir det vanligare att ta betalt för laddning av elfordon i Sverige. Det finns flera olika metoder och beprövade betaltjänster som man kan använda sig av. Att ladda ett elfordon kostar inte speciellt många kronor per timme och det är inte en intäkt som kan betala av investeringskostnaden för laddstationen i första hand. Däremot kan intäkten gott och väl räcka för att täcka service- och driftkostnader. Allt eftersom antalet elfordon ökar kommer det att bli vanligare att ta betalt för laddning på offentlig plats. Man kan redan nu förbereda sin laddstation för framtida betalningar. Det man bör tänka på vid val av betalningsmetod är att det måste vara enkelt för användaren, och det finns fler olika alternativ:

 

  • Betalkort. En kortterminal installeras helt enkelt i eller bredvid laddstationen, precis som vid en vanlig bensinmack.
  • Betala via SMS. Kostnaden för laddning kan antingen skickas separat via faktura eller läggas direkt på telefonens abonnemang.
  • Abonnemangslösningar. Det finns flera svenska operatörer idag som erbjuder olika typer av abonnemangslösningar. Användaren kan starta laddningen med en app på telefonen eller genom ett RFID-kort som användaren köpt från operatören. Kom ihåg att EU-direktivet säger att vem som helst skall kunna starta laddningen när som helst på dygnet på en publik laddstation. Det betyder att även om man har en abonnemangslösning på sin laddstation, så måste man ha ett alternativ för de elfordonsägare som inte är abonnenter. Läs mer om de olika operatörerna i listan till höger.

 

text4

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL