1.1. Inblandade aktörer.

Ägarbilden för en laddstation kan se olika ut beroende på vilka aktörer som är inblandade. Ofta etableras en laddstation på till exempel en parkeringsplats vid ett köpcentrum. Då kan ägarförhållandena se ut som följer: kommunen äger marken, elnätsbolaget äger elnätet och ett privat företag äger själva laddstationen. Flera butiker i anknytning till köpcentret kan också vara inblandade i projektet. Utöver dessa aktörer finns det ofta ett parkeringsbolag som har hand om bevakning av parkeringsplatsen och är ansvarigt för parkeringsavgifter. Med andra ord måste en mängd aktörer ofta enas kring frågor som till exempel:

 

  • Vem ska betala för elen?
  • Vilka ska finansiera laddstationen?
  • Vem ska betala och vem ska sköta drift och underhåll av laddstationen?

 

Det är viktigt att alla inblandade aktörer kommer överens om dessa frågor redan i projekteringsfasen. Annars kan konflikter uppstå senare i etableringen eller när laddstationen väl är i funktion.

 

citat1.1

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL