1. Förberedelser.

1.1. Inblandade aktörer.

Ägarbilden för en laddstation kan se olika ut beroende på vilka aktörer som är inblandade. Ofta etab...

Läs mer

1.2. Laddtyper och laddhastigheter

Laddning av elfordon kan ske med olika laddningseffekter. Ju högre effekt, desto snabbare går det at...

Läs mer

1.3. Laddtider.

Tabellen visar hur många mil man kan köra på en timmes laddning vid olika laddeffekter. FÖREGÅENDE ...

Läs mer

1.4. Om olika kontakter.

Vilken eller vilka kontakter som ska erbjudas vid en laddstation är en viktig fråga som behöver plan...

Läs mer

1.5 Fordonens kontakter.

Du kan hitta statistik om hur många exemplar av varje fordon med en viss kontakttyp som finns i Sver...

Läs mer

1.6 Att välja rätt plats.

För att så många som möjligt ska använda laddstationen måste den placeras strategiskt. Den ska vara ...

Läs mer

1.7 Utformning.

Utseendet på laddstationen är viktigt ur flera perspektiv. Dels måste den synas väl, dels har den et...

Läs mer

1.8 Fast kabel eller inte?

De flesta återförsäljare av laddstationer kan i dag erbjuda två lösningar – stationer med fast kabel...

Läs mer

1.9 Tillgång till laddstationen.

Vilka som ska ha tillgång till laddstationen är en viktig fråga som bör utredas innan en beställning...

Läs mer

1.10. Betalningsalternativ.

Frågan kring betalning för parkeringsplats och laddning bör tänkas igenom noggrant i projekteringsfa...

Läs mer

1.11. Uppkoppling.

I dag finns det en nationell databas över publika laddplatser i Sverige på www.laddinfra.se, Databas...

Läs mer

1.12. Olika säkerhetsnivåer.

För laddning av elfordon kan fyra säkerhetsnivåer användas. Dessa säkerhetsnivåer kallas ”modes” på ...

Läs mer