Flödesschema.

Här är ett flödesschema som du kan följa när du ska etablera en laddstation. Detta flödesschema underlättar ditt arbete vid val av laddstation och dess egenskaper. Används den när du ska skapa en kravspecifikation för upphandling. Klicka för bilden för att öppna flödesschemat som PDF-dokument för utskrift!

flowchart_small