4. Drift & Underhåll.

När väl laddstationen är installerad och redo att användas gäller det att den sköts och underhålls på rätt sätt. Det ökar livslängden och håller nere kostnaderna för framtida reparationer. De flesta återförsäljare erbjuder någon typ av serviceavtal.

Att laddstationen alltid är i drift är viktigt för att elbilar och laddinfrastruktur ska få förtroende hos allmänheten. Sätt gärna upp ett telefonnummer som elfordonsägaren kan kontakta om problem skulle uppstå vid laddning. Vissa återförsäljare av laddstationer erbjuder denna tjänst genom abonnemang.

 

Driftkostnader

Att etablera en laddstation innebär inte bara en installationskostnad utan även driftkostnader. Det är billigare att äga och drifta en normalladdningsstation eller en semisnabb laddstation än en snabbladdningsstation. Förutom kostnaderna för nätavgift tillkommer kostnader för drift och underhåll samt använd energi. Kostnaden för laddning från tomt till fullt per laddningstillfälle är cirka 10-20 kronor (för energiuttaget) beroende på bilmodell och storleken på batteriet.

 

citat4

Har man själv inte möjlighet att drifta och underhålla laddstationen kan man ta hjälp av en laddoperatör. Läs mer om vad en laddoperatör kan göra för dig i länken till höger.

 

När laddstationen väl är på plats är det också viktigt att elfordonsförare kan hitta till den och ladda vid den. Därför är det viktigt att ni registrerar er laddstation i den nationella databasen för publik laddinfrastruktur i Sverige, Laddinfra.se.
När er laddstation registreras på Laddinfra.se kommer den att bli synlig i flertalet karttjänster och mobilappar, och i framtiden också i fordonens navigationssystem.

Här kan du registrera era laddstationer!

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL