Vad kostar laddstationer?

Kostnaden varierar beroende på vilken typ av laddstation man väljer. Andra parametrar som har stor betydelse är placeringen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen.

 

Kostnad för normalladdningsstation

Normalladdningsstationer är den billigaste typen av laddstation. Vill man köpa en standardiserad normalladdningsstation med Typ 2-kontakt och mode 3-laddning kostar det från cirka 5 000 kronor i grundutförande. Därtill kommer eventuella kostnader för nedgrävning av betongfundamentet samt framdragning av el. Totalt bör man räkna med cirka 7 000-20 000 kronor för denna typ av etablering.

 

Kostnader för semisnabb laddstation

Vill man erbjuda snabbare laddning, men till lägre pris än full snabbladdning, bör man överväga en semisnabb laddstation. Räkna med att de totala kostnaderna för en semisnabb laddstation ligger på 20 000-50 000 kronor.

 

Kostnader för snabbladdningsstation

Kostnaderna för en fullstor snabbladdningsstation kan variera kraftigt men de är klart dyrare än en semisnabb laddstation. Genom att välja en strategiskt bra position för snabbladdningsstationen kan de höga kostnaderna undvikas. Man bör i samband med installationen också förbereda för fler laddare i framtiden. Nedan visas exempel på kostnader vid installation av en snabbladdningsstation:

  • Snabbladdningsstation: 150 000 – 250 000 kronor.
  • Nätanslutning: 30 000 – 150 000 kronor.
  • Faciliteter: 20 000 – 150 000 kronor.

I faciliteter ingår kostnader för till exempel driftövervakning, marknadsföring, väderskydd, skyltar och belysning. Som synes kan det kosta allt mellan 200 000 och 550 000 kronor att etablera en snabbladdningsstation, helt beroende på vilken typ av station man väljer och vilka typer av faciliteter och kringutrustning som behövs.

 

Tänk på att det oftast inte är själva laddstationerna som blir den stora kostnadsposten, som man många gånger tror. Markarbeten, kabeldragning, påkörningsskydd, konsultkostnader, vägmärken och kommunikation är alla kostnadsposter som kan tillkomma. Så därför är det viktigt med noggrann planering, så att dessa kostnadsposter inte överstiger budget!

 

citat5