LADDSTATIONSGUIDEN.

När du ska etablera en laddstation finns det en hel del parametrar att ta ställning till. Här i laddstationsguiden går vi igenom installationen i fyra enkla steg – från idé till färdig laddstation. Varje steg innehåller sedan ett antal kapitel som du kan läsa igenom. Snart är du fullärd och redo att etablera en laddstation i din egen region!

 

VÄLJ KAPITEL:

Förberedelser_ruta3   2.upphandling   3.installation   4.dou