4. Laddinfrastruktur i Sverige.

Koldioxidutsläppen från den svenska bilflottan måste sänkas. En viktig faktor för att nå hela vägen är en övergång till eldrift, och frågan om laddning blir då extra viktig.

I Sverige finns i dag över 2000 laddpunkter fördelat på över 600 laddstationer med olika typer av kontakter och effekt. Om Sverige ska lyckas med att öka antalet laddbara fordon måste det finnas en väl fungerande laddinfrastruktur som är standardiserad och kvalitetssäkrad.

 

Såhär ser fördelningen mellan de olika kontakttyperna ut idag i Sverige:

Hönan eller ägget?

En fråga som ofta kommer upp i elfordonssammanhang är vilket som ska komma först – en laddinfrastruktur eller fordonen som behöver den? Frågan är mycket relevant, och svaret ganska enkelt. Redan i dag finns tusentals laddbara fordon i Sverige och statistiken visar att antalet ökar stadigt och snabbt. En väl fungerande laddinfrastruktur ökar möjligheterna att använda de redan befintliga laddbara fordonen och är en förutsättning för att öka antalet elfordon på de svenska vägarna. De som använder elfordon i dag och som laddar sina fordon i dessa stationer kommer att fungera som ambassadörer och prata gott om elfordonen och om den väl fungerande laddinfrastrukturen.

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL