4. Laddinfrastruktur i Sverige.

Koldioxidutsläppen från den svenska bilflottan måste bli lägre. En viktig faktor för att nå hela vägen är en övergång till laddbara fordon. Laddbara fordon behöver en väl fungerande laddinfrastruktur, som är standardiserad och kvalitetssäkrad. Idag finns tusentals laddpunkter i Sverige,  fördelat på laddstationer med olika typer av kontakter och laddeffekter. Vill du läsa mer statistik om laddstationer, besök elbilsstatistik.se. Vill du hitta till din närmsta laddstation, gå till laddinfra.se

 

Hönan eller ägget?

En fråga som ofta kommer upp i elfordonssammanhang är vilket som ska komma först – en laddinfrastruktur eller fordonen som behöver den? Frågan är mycket relevant, och svaret ganska enkelt. Redan i dag finns tusentals laddbara fordon i Sverige, ett antal som ökar stadigt och snabbt. En väl fungerande laddinfrastruktur ökar möjligheterna att använda de redan befintliga laddbara fordonen och är en förutsättning för att öka antalet elfordon på de svenska vägarna. De som använder elfordon idag och som laddar sina fordon i dessa stationer kommer att fungera som ambassadörer och prata gott om elfordonen och om den väl fungerande laddinfrastrukturen.

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL