Allt om Ladda-hemmastödet!

Från och med 1 januari 2018 till och med sista december 2020 kan du som privatperson söka bidrag för att köpa in och installera laddstation för din laddbara bil i anslutning till ditt hem. Stödet är ett ekonomiskt bidrag som täcker 50% av kostnaderna för utrustningen, samt 50% av installationskostnaden, men maximalt 10 000 kronor per fastighet. Du som söker bidrag måste äga eller ha nyttjanderätt på den fastighet där laddaren installeras. Det så kallade Ladda-Hemmastödet finns att ansöka hos Naturvårdsverket. Du kan antingen ansöka via Naturvårdsverkets e-tjänst och logga in med Bank-id eller ladda ner en ansökningsblankett som du fyller i och skriver ut. Pengarna betalas ut till det bankkonto du uppger i din ansökan.

 

Tänk på att du inte har rätt till bidraget om du redan sökt ROT-avdrag eller annat statligt stöd för utfört arbete. För att kunna söka bidraget måste du ha sparat alla relevanta kvitton. Kopior av dessa skall skickas in ihop med ansökan för att styrka dina utlägg. Från att du har fått din laddstation installerad får det maximalt gå sex månader innan du söker bidraget.

 

För att ha rätt till bidraget måste din laddstation vara förberedd för elmätning och debitering samt vara utrustad med ett typ 2-uttag.

 

Är du intresserad av att köpa en laddstation hittar du en lista på återförsäljare här.

 

Detta bidrag kan endast sökas av dig som privatperson. Som juridisk person har du istället rätt att ansöka om bidrag från Klimatklivet för installation av laddstationer.