3. Framtidens laddning.

Förutom olika typer av laddstationer så forskas det på flera andra metoder för laddning av elfordon. Här är de mest intressanta möjligheterna:

 

Elektriska vägar

Elektriska vägar är ett samlingsbegrepp för två olika typer av laddning: konduktiv laddning och induktiv laddning. Dessa två tekniker är som koncept ingen nyhet, utan används redan i dag för allt från eltandborstar till spårvagnar.

 

Konduktiv laddning

Konduktiv laddning innebär att elektrisk energi överförs från vägbanan, från sidan eller uppifrån, antingen via skenor eller med hjälp av någon form av elledningar dit de laddbara fordonen kan koppla på sig under körning. Fordonen kan antingen ladda kontinuerligt under drift eller när de står stilla. Konduktiv laddning kräver en arm från fordonet som når skenan eller elledningen vid behov. Båda dessa tekniker testas i Sverige i liten skala i dag.

 

Induktiv laddning

Induktiv laddning innebär att laddningen sker trådlöst. Tekniken kräver att platsen som fordonet ska laddas på är utrustad med en laddplatta samt att fordonet är utrustat med en induktionsmottagare. Tekniken är ny i elfordonsbranschen men har länge används i till exempel eltandborstar. Denna typ av laddning testas i dag i större skala, bland annat på Toyotas laddhybrider.

Fördelen med induktiv laddning är att bilen laddas vid platser där fordonet ändå måste stanna, exempelvis vid rödljus eller ändhållplatser för bussar. En annan fördel är att laddningsutrustningen kan ”gömmas” under asfalt eller brunnslock. Induktionstekniken innebär också att elfordonsanvändare slipper tänka på laddkablar eller olika typer av kontakter.

 

Batteribytesstationer

Det pågår forskning och försök på stationer där ett laddbart fordon kan stanna och byta batteri från ett tomt till ett fullt. Detta ska gå mycket snabbare än att ladda sitt fordon i en snabbladdningsstation. Tanken är att ett batteribyte ska ta cirka 5-8 minuter. Fördelen med batteribyten är att det går snabbt och att föraren i teorin slipper lämna sin bil. Nackdelen är att tekniken är dyr. Batteriernas placering och utseende varierar dessutom mellan elfordon vilket skapar problem för utformningen av dessa stationer. Elbilsbatterier väger vidare uppemot 250 kilo, vilket innebär att de maskiner som ska byta ut batteriet måste klara av att hantera dessa tyngder.

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL