1. Grunderna i laddning.

Hur lång tid det tar att ladda ett batteri beror helt på med vilken effekt man laddar det, hur urladdat batteriet är samt hur stort det är. Effekten beror i sin tur på spänningen och strömmen från laddstationen. Laddningen kan ske med både enfas och trefas. När man pratar om laddtider för snabbladdning av elfordon syftar man på laddtiden det tar för batteriet att fyllas från helt tomt till 80 procent av fullt batteri.

 

När ett fordon laddar i en snabbladdningsstation så laddas batteriet till en början med låg effekt, efter ett tag ökar effekt nära max för att i slutet ladda med lägre effekt igen. Såhär fungerar laddning av alla typer av batterier, till och med batteriet i din mobiltelefon. Det gör laddningen mer skonsam för batteriet, men gör det också svårt att säga exakt hur lång tid det tar att ladda.

 

Laddningen måste aldrig fylla batteriet helt utan kan när som helst avbrytas om man endast önskar få några få kilometers extra räckvidd. Det är alltså inte skadligt för batteriet att bara ladda det delvis.

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL