8. Case: BRF Främby Gård.

Främby Gård är en centralt belägen bostadsrättsförening i Falun. Föreningen är stadens största bostadsrättsförening och jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och ligger gärna i framkant vad gäller hållbara lösningar. De senaste åren har de gjort ett flertal fastighetstekniska åtgärder för att bland annat minska bostädernas energi- och vattenförbrukning.

I början av 2015 kontaktade styrelsen för bostadsrättsföreningen det lokala energibolaget Falu Energi & Vatten för att diskutera sitt nya elhandelsavtal. I samband med diskussionerna nämnde styrelsen att de fått en del frågor kring laddning av elfordon från de boende i föreningen. Efter en del diskussioner framförde föreningens styrelse även önskemål om att bygga elbilsparkering som delvis skulle försörjas med el från solceller. Eftersom detta lågt helt i linje med Falu Energi & Vattens satsningar på laddinfrastruktur och mikroproduktion, togs en skräddarsydd paketlösning fram.

BRF Främby gård skulle få 44 stycken solcellspaneler på ett av föreningens garagetak, vilket skulle kopplas till två stycken moderna laddstationer för elfordon. Installationen påbörjades i juni och slutfördels i september, och en 24 oktober var det dags för invigning.

Efter invigningen har föreningen fortsatt sitt arbete med hållbarhetsfrågor och nu planerar man en elbilspool där föreningens medlemmar ska kunna boka en gemensam elbil, som självklart laddas på den egna laddstationen.

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL