5. Infrastruktur på rätt sätt.

Genom att placera ut laddstationer strategiskt i en tätort kan eldrivna fordon som exempelvis budbilar, taxibilar, servicefordon och privatfordon röra sig fritt utan att behöva oroa sig för att batteriet kommer att ta slut. En bra laddinfrastruktur ger en extra trygghet och dessutom möjlighet för ägare till laddhybrider att köra mestadels på eldrift.

 

När infrastruktur för laddning byggs finns i huvudsak två olika principer beroende på syfte och behov. Det går att kombinera dessa två principer för att på ett kostnadseffektivt sätt täcka upp större områden med laddinfrastruktur.

 

Korridorstruktur

En korridorstruktur innebär att snabbladdningsstationer installeras längs med en och samma väg mellan två punkter, exempelvis två tätorter. För att få flexibilitet och marginal i systemet bör snabbladdningsstationer placeras nära varandra, uppskattningsvis med avstånd om maximalt 6-9 mil. Laddinfrastrukturen bör byggas ut i takt med att användandet av laddbara fordon ökar.


Bild – Illustration av korridorstruktur

korridor

 

Klusterstruktur

Klusterstruktur innebär att man skapar ett kluster av laddstationer i tätorten. Normal-, semisnabb- och snabbladdningsstationer etableras på strategiskt utvalda punkter så att elbilarna kan ta sig överallt i staden på ren el. Klusterstrukturen har stor nytta för verksamheter som kör långa sträckor inom städerna såsom servicefordon, bilpooler, taxibolag, budfirmor eller färd- och hemtjänster. Strategiska placeringar kan vara flygplatser, järnvägsstationer, färjeterminaler, stadskärnor eller shoppingcenter.


Bild – Illustration av klusterstruktur


Kombinerad struktur

En kombinerad struktur innebär att korridorstruktur skapas mellan tätorter och klusterstruktur skapas inne i tätorterna. Placering av snabbladdningsstationer vid tätorter kan också nyttjas av de laddbara fordon som är på genomresa. Viktigt att tänka på är att inte placera snabbladdningsstationerna för långt bort från den motorväg eller trafikled som passerar staden eftersom det inte får ”kosta räckvidd” att ladda. Med en kombinerad struktur erbjuds möjligheter för flera olika typer av elbilsanvändare.


Bild – Illustration av en kombinerad struktur

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL