7. Inga pengar för ladda-hemma-stödet 2019

Inga budgeterade medel finns för bidrag till privatpersoner för laddstationer 2019. Det är därför inte längre möjligt att ansöka om bidrag utifrån förordning (2017:1318). Det är således inte möjligt att få bidrag på en ansökan som inkommit 2019 (det har hänt i en handfull ärenden utifrån ett tekniskt fel och dessa ansökningar kommer dessvärre att avslås). Mer om om detta finns att läsa på Naturvårdverkets hemsida genom att klicka här.

 

Det aviserades tidigare att privatpersoner från och med 1 januari 2018 till och med sista december 2020 kunde söka bidrag för att köpa in och installera laddstation för sina laddbara bilar i anslutning till sitt hem. Stödet var ett ekonomiskt bidrag och täckte 50% av kostnaderna för utrustningen, samt 50% av installationskostnaden, men maximalt 10 000 kronor per fastighet. I och med den M/Kd-budget som antogs av riksdagen under hösten 2019 togs stödet bort. Regeringen (S, Mp + C och L) har aviserat att de tittar på nya möjligheter att främja hem-laddinfrastruktur.

 

Det så kallade Ladda-Hemmastödet fanns att ansöka om hos Naturvårdsverket. Det gick att ansöka via Naturvårdsverkets e-tjänst eller genom att ladda ner en ansökningsblankett som ifylldes och skrevs ut. Pengarna betalades till det bankkonto som uppgavs i ansökan.

 

Bidraget utgick ej om du redan sökt ROT-avdrag eller annat statligt stöd för utfört arbete. För att kunna söka bidraget krävdes att alla relevanta kvitton sparats. Kopior av dessa skulle skickas in ihop med ansökan för att styrka utläggen. Från att du hade fått din laddstation installerad fick det maximalt gå sex månader innan du sökte bidraget. För att ha rätt till bidraget behövde din laddstation vara förberedd för elmätning och debitering samt vara utrustad med ett typ 2-uttag.

 

 

FÖREGÅENDE KAPITELNÄSTA KAPITEL

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297