Allt om Klimatklivet!

Nu finns möjlighet för dig som funderar på att sätta upp laddstationer att söka pengar och få ekonomiskt bidrag för din installation. Pengarna söks ur potten Klimatklivet som syftar till att främja lokala klimatinvesteringar.

 

Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Det är Naturvårdsverket som tillsammans med andra myndigheter och länsstyrelser ska ge ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar. Totalt handlar det om 125 miljoner kronor år 2015. 2016-2018 handlar det om 600 miljoner kronor årligen som ska delas ut till investeringar som ska ge största möjliga klimatnytta med syftet att minska växthusutsläppen.

 

Alla förutom privatpersoner kan söka medel ur denna pott och andelen beräknas enligt EU:s regelverk om statsstöd. Det krävs dock att åtgärden ska vara mer ambitiös än vad lagen kräver, och stöd kommer inte ges till åtgärder som är lönsamma utan stöd.

 

Det är fyra ansökningsomgångar per år och ansökningen skickas in digitalt till din länsstyrelse via ansökningsverktyget KlivIT.

 

Mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.