Allt om Klimatklivet!

Klimatklivet är ett stöd som kan ges för publika laddare. För bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag finns stödet ”Ladda bilen”. Du hittar mer information här.

Båda stöden administreras av Naturvårdsverket.

Mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida genom att klicka här.

 

Historia om klimatklivet:

Klimatklivet var en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Det var Naturvårdsverket som tillsammans med andra myndigheter och länsstyrelser skulle ge ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar. Totalt handlar det om 125 miljoner kronor år 2015. 2016-2018 handlar det om 600 miljoner kronor årligen som ska delas ut till investeringar som ska ge största möjliga klimatnytta med syftet att minska växthusutsläppen.