3. Elbilens för- och nackdelar.

Elbilar har flera fördelar över bilar med förbränningsmotor, och elbilarna kan vara en del av lösningen på de globala klimatförändringarna. Här går vi igenom några av elfordonens fördelar – utöver att de är bästa drivmedlet, ur miljösynpunkt, för en bil i Sverige förstås.

 

1. De låter mindre.

Elmotorn har generellt en mycket låg ljudnivå. Därmed minskar trafikbullret. Vissa elbilar har en funktion som gör det möjligt att aktivera ett ljud vid låga hastigheter – för att uppmärksamma gång- och cykeltrafikanter.

 

2. Det finns el överallt.

Elnätet i Sverige är väl utbyggt. El finns överallt – i alla hem, hos alla företag, i motorvärmarstolpar och längs gator och motorvägar. Att stärka upp ett befintligt elnät för installation av laddinfrastruktur är mycket billigare än att bygga en ny bensin- eller biogasmack.

 

3. De kräver mindre underhåll.

En elbil har 30 procent färre rörliga delar vilket innebär att fordonet inte kräver lika mycket underhåll som en bil med förbränningsmotor. Därmed är servicen för en elbil både enklare och billigare.

 

4. De är billiga att köra.

El är en billig resurs. Bränslekostnaden för en elbil är cirka 1-2 kronor per mil. En någorlunda modern bensin- eller dieselbil kostar cirka tio kr per mil att köra.

 

5. De är effektiva.

En elmotor har mycket högre verkningsgrad än en förbränningsmotor. Av den energi som matas in i en förbränningsmotor blir cirka 62 procent till värme, 15 procent förloras i tomgången och 5 procent är drivlineförluster. Bara 18 procent av energin som tillförs används till att driva bilen framåt. I en elbil används 83 procent av energin till att driva bilen framåt.

 

6. De håller längre.

När biltillverkarna bygger elbilar använder de sig i vissa fall av så lätta material som möjligt för att få ner vikten på fordonet. Dessa material har mindre risk för korrosion och bilens kaross får därmed en längre livslängd jämfört med traditionella bilar.

 

7. De har ett jämnt vridmoment.

En elmotor håller samma vridmoment från stillastående upp till högt varvtal. Det innebär att föraren utnyttjar fordonets alla hästkrafter redan från start. I en traditionell bil med förbränningsmotor måste motorn varvas upp innan den får tillgång till alla hästkrafter. Det jämna vridmomentet gör att en elbil kan accelerera snabbare än många traditionella fordon.

 

8. De har bättre köregenskaper.

I de flesta elbilar sitter batteriet monterat i bottenplattan och det resulterar i en mycket låg tyngdpunkt. Det påverkar i sin tur köregenskaperna positivt – bilen ligger bättre på vägen och krängningar blir lättare att hantera.

 

9. De är säkrare.

Tester har visat att en bil med förbränningsmotor löper fem gånger större risk att börja brinna. I en bil med förbränningsmotor är bränsletank och bränsleledningar oftast oskyddade, och energiinnehållet i en bensintank är mycket högre än i ett batteri.

 

10. De kräver inga bränsletransporter.

En av fördelarna med elektricitet är att bränslet inte behöver transporteras på samma sätt som bensin, vätgas eller andra bränsletyper. Ökad elbilsanvändning innebär därför att de tunga transporterna som förser bensin- och gasmackarna med bränsle minskar.

 

fordon6

Elbilens nackdelar

Det finns så klart även nackdelar med elbilarna. Men de har alla det gemensamt att teknisk utveckling kommer att göra dessa nackdelar mindre eller rent ut av obefintliga i framtiden.


1. Räckvidd.

Elbilarnas räckvidd har historiskt sett varit begränsad. Idag finns tekniken för betydligt längre räckvidd och det finns flera modeller som kan köra 50 mil eller mer. Kostnaden för dessa modeller är dock fortsatt relativt hög, men batteripriserna har sjunkit de senaste åren samtidigt som tekniken utvecklats.


2. Begränsad möjlighet till snabbladdning.

Sverige har i dagsläget ett begränsat antal publika snabbladdningsstationer vilket kan vara ett problem för elbilsägare som vill ta sig längre sträckor med ett fordon som har begränsad räckvidd. Nya stationer etableras hela tiden – för att hålla dig uppdaterad, se http://www.laddinfra.se.


3. Priset.

Priset på bilen är en nackdel för många. Laddbara fordon är fortfarande något dyrare än konventionella bilar, även om vi kan räkna med att priserna kommer att sjunka allt eftersom elbilar blir vanligare. Dagens högre inköpspris kompenseras till viss del av bonus-malus-systemet samt de låga driftkostnaderna.


FÖREGÅENDE KAPITEL
  |  NÄSTA KAPITEL

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297