1. Elbilen på 5 minuter.

Fenomenet elbilar är ingenting nytt. Faktum är att världens första bilar drevs helt eller delvis med hjälp av batterier. Redan 1898 tillverkade Porsche sin första elbil. Elbilarna dominerade i USA fram till början av 1900-talet, innan elektriciteten utkonkurrerades av bensinen och förbränningsmotorerna. Sedan dess har de laddbara fordonen fört en tynande närvaro i trafiken, men elektricitet har länge används som drivmedel i bland annat truckar och golfbilar.

I dag är läget ett annat – vid sidan av koldioxidutsläpp har också energieffektivitet blivit viktigt. Det har gjort att elbilen på senare år fått ett uppsving och de flesta av världens biltillverkare har minst en elbilsmodell på marknaden idag och fler på ingång.


Toyota startade den nya vågen

Toyota Prius var bilen som gav hybridtekniken sitt stora genomslag. Det var den första hybridbilen som serietillverkades, och den innehöll en förbränningsmotor och en elmotor. När bilen kör under 30 km/h rullar bilen helt och hållet på el. Vid högre hastigheter tar förbränningsmotorn över, men elmotorn hjälper förbränningsmotorn vid behov. Prius introducerade också en regenereringsfunktion, som innebar att en del av energin som uppstod vid inbromsning användes till att ladda batteriet. På så sätt finns det alltid energi i batteriet som försörjer elmotorn.

 

Definition av ett laddbart fordon

Toyota Prius klassas definitionsmässigt inte som en elbil eftersom det inte är ett laddbart fordon. Dagens definition av ordet laddbara fordon är ett fordon med en eller flera elmotorer och ett eller flera batterier – och som kan laddas via en extern kabel från elnätet. Det finns i huvudsak två typer av laddbara fordon:

 

Laddhybrider

En laddhybrid har minst två motorer, varav en är en förbränningsmotor och minst en är en elmotor. Alltså precis som den tidiga Toyota Prius men med skillnaden att batteriet går att ladda via elnätet – därav namnet laddhybrid. Hybridfordon delas upp i två huvudsakliga tekniker:

 

  • Seriehybrid:
    Seriehybriden är ett hybridfordon där enbart elmotorn används för att driva fordonet. Det innebär att förbränningsmotorn, och endast vid behov, genererar elektrisk energi till elmotorn. Har fordonet en hög batterikapacitet kan den ofta köra långa sträckor på ren el utan hjälp av förbränningsmotorn.
  • Parallellhybrid:
    Parallellhybriden är ett hybridfordon där elmotor och förbränningsmotor samverkar för att driva fordonet. När batteriet är slut tar förbränningsmotorn över och driver fordonet. Laddhybrider med parallellhybridteknik har en högre bränsleförbrukning än fordon med seriehybridteknik.

 

Rena elfordon

I ett rent elfordon finns det endast elmotorer. De flesta rena elfordon har en motor, men det förekommer även modeller med flera motorer. Fordonets batteri laddas med elektrisk energi från elnätet med hjälp av en laddkabel.

 

xl1

 

Elbilstermer.

Det kan vara svårt att jämföra elbilar med traditionella bilar, inte minst eftersom man får stifta bekantskap med många nya termer och definitioner. Här följer en lista som jämför elbilens huvudsakliga egenskaper med en traditionell bil med förbränningsmotor:

 

Batteri vs. Bränsletank

En traditionell bil med förbränningsmotor har en bränsletank där energi lagras i form av bensin, diesel eller annat bränsle. Bränsletankens mått mäts oftast i liter. Elfordonen lagrar elektrisk energi i ett batteri. Batteriets storlek mäts i kWh, jämförbart med bränsletankens volym i liter.

 

Energiförbrukning


När man pratar om traditionella bilar pratar man ofta om bilens förbrukning i liter per mil. Motsvarande siffra för ett elfordon blir kWh per mil eller kWh per kilometer.

 

Elmotorns storlek

Hos traditionella bilar är man van att prata om motorns storlek i liter, exempelvis 1,8 eller 2,0. Detta syftar till motorns slagvolym. Motorns styrka mäts i hästkrafter.  Motsvarande definition hos en elmotor är effekt och mäts i kilowatt, kW. En hästkraft är ca 0,75 kW.

 

Räckvidd

När det kommer till elfordon pratar man ofta om räckvidd, detta är inte lika vanligt hos en traditionell bil. Räckvidden på ett elfordon talar om hur långt fordonet kan gå på full laddning. När biltillverkare definierar en elbils räckvidd görs detta genom ett standardiserat test med hjälp av körcykeln WLTP, Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure. WLTP ersätter den tidigare standarden NEDC, New European Driving Cycle.

 

Körcykelns resultat stämmer inte alltid överens med verkligheten då det finns mycket som påverkar elfordonens räckvidd – till exempel yttertemperatur, väglag och hur mycket man accelererar. Detta tas inte hänsyn till i körcykeln.

 

Fler ord och förklaringar hittar du i vår ordlista för emobility!

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297