2. Elbilen och klimatet.

Är elbilen verkligen ett bättre alternativ för miljön eller är de bara ett sätt att flytta utsläppen från bilen till kraftverket som producerar elen? Forskningsresultaten väger allt tyngre till elbilens fördel och en nyligen gjord studie visar att bland annat 60 – 70 procent lägre koldioxidutsläpp är möjligt för en liten bil som drivs med el i Sverige, jämfört med en fossilbränsledriven motsvarighet. Elbilen använder energi betydligt mer effektivt än en bil med förbränningsmotor och i Sverige är koldioxidutsläppen från elproduktionen låga. Mer om elbilen och miljön finner du i filmen nedan, samt i rapporten Batteriers miljöpåverkan.

 

Som elbilsanvändare kan man säkerställa miljövänlig elbilsdrift genom att köpa ursprungsmärkt, förnybar el. Det är också möjligt att investera i egen förnybar elproduktion genom att köpa vindkraftandelar eller installera solceller på taket. Med 10-15 m2 solceller kan man producera elen som behövs för att köra 1500 mil per år.

 

Framtiden och klimatet

EU:s medlemsstater har tillsammans enats om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader jämfört med förindustriell temperaturnivå. Detta är det så kallade tvågradersmålet. Om vi misslyckas med att nå detta mål kan konsekvenserna bli allvarliga. Faktum är att det redan vid 1.5 graders uppvärmning riskerar bli stora följder för människor och djur på vår planet. Den största bidragande orsaken till koldioxidutsläpp i Sverige och övriga världen är idag förbränning av fossila bränslen såsom kol, oljeprodukter och gas.

Globalt används dessa bränslen i huvudsak till att producera el och värme samt för transporter. Svensk el- och värmeproduktion använder inte mycket fossila bränslen men transporterna är fortfarande kraftigt fossilberoende. Koldioxidutsläppen från den svenska fordonsflottan måste bli lägre och ett sett att nå dit är en övergång till en eldriven fordonsflotta. Det är viktigt att inse att det inte finns bilar som är ”bra” för miljön, men elbilar har en väldigt låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon.

 

citatmiljo

 

 

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL