2. Elbilen och klimatet.

EU:s medlemsstater har tillsammans enats om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader jämfört med förindustriell temperaturnivå. Detta är det så kallade tvågradersmålet. Om vi misslyckas med att nå detta mål kan konsekvenserna bli allvarliga. Den största bidragande orsaken till koldioxidutsläpp i Sverige och i övriga världen är i dag förbränning av fossila bränslen såsom kol, oljeprodukter och gas. Dessa fossila bränslen används i huvudsak till att producera el och värme samt för transporter. Koldioxidutsläppen från den svenska bilflottan måste sänkas. En viktig faktor för att nå hela vägen är en övergång till en eldriven fordonsflotta.

 

Elbilens miljöpåverkan

Det finns inga bilar som är ”bra” för miljön, men elbilar har en väldigt låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon. En av de största frågorna som dyker upp kring elbilar är hur bra de egentligen är ur miljösynpunkt. Är de verkligen ett bättre alternativ eller är de bara ett sätt att flytta utsläppen från bilen till kraftverket som producerar elen? Svaret är ganska enkelt – i Sverige är el bättre än alla andra drivmedel. Som elbilsanvändare kan man säkerställa det genom att köpa ursprungsmärkt, förnybar el. Det är också möjligt att investera i egen förnybar elproduktion genom att köpa vindkraftandelar eller installera solceller på taket. Med 10-15 m2 solceller kan man producera elen som behövs för att köra 1500 mil per år.

 

citatmiljo

 

Graf – En Volkswagen Golf med olika motoralternativ släpper ut olika mycket gram koldioxid per kilometer under sin livstid. Bäst är Elmotorn som går på förnybar el. (källa: NyTeknik)

 

Även tyska testorganisationen TÜV har gjort en livscykelanalys på bilar. De har jämfört en Mercedes Benz B-klass med olika motoralternativ. I testerna har de räknat hela bilens livslängd, inklusive tillverkning, 16 000 mils drift och skrotning. Testerna visar att om elbilen drivs med el från den Europeiska elmixen så släpper Mercedes-Benz B-klass electric ut 24% mindre CO2 under sin livscykel, jämfört med den bensindrivna variaten. Skulle elbilen istället köras på el från vattenkraft blir utsläppen 64% mindre än bensinversionen. Rapporten i sin helhet finns att hämta på Daimlers hemsida. 

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL