4. Elbil som tjänstebil.

Företag som erbjuder sina anställda elbilar eller plug-inhybrider som tjänstefordon gör inte bara miljön en tjänst. Ett laddbart fordon förstärker trovärdigheten för miljöarbetet inom bolaget. Det bästa av allt är att det är mycket förmånligt för dig som tjänstebilstagare!

 

Att det är förmånligt för dig som tjänstebilstagare beror på att förmånsvärdet på en supermiljöbil är mycket lägre än för fossildrivna bilar. Det låga förmånsvärdet är ett resultat av en subvention från regeringen. Nedsättningsreglerna för elbilar och laddhybrider är följande:

 

  • El- och laddhybrider, som kan laddas från elnätet justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor. 

 

Reglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2016. Men redan nu har regeringen meddelat sin avsikt att under 2016 lämna förslag om att förlänga reglerna med ytterligare tre år, det vill säga till och med inkomståret 2019, dock med reducerat maxbelopp till 10 000 kronor.

 

FÖREGÅENDE KAPITEL  |  NÄSTA KAPITEL