Laddning från belysningsnätet.

EU har sedan några år tillbaka infört tuffare regler för hur mycket energi som lampor och belysning får förbruka. Detta har medfört att alltfler invånare i Sverige har bytt ut sina glödlampor mot nya, effektiva LED-lampor. Även utomhusbelysning och lyktstolpar har fått liknande restriktioner. Bytet till mer energieffektiva lampor i belysningsnätet har lett till att driftkostnaderna för gatubelysningen minskat men också till att det finns en hel del outnyttjad kapacitet i belysningsnätet. Kapacitet som skulle kunna användas till att ladda sin mobiltelefon, sin elcykel, elmoped, eller sitt laddbara fordon. Detta är något som ett svenskt företag tagit vara på. De har tagit fram en modul som monteras direkt på lyktstolpen. Denna modul innehåller ett eller flera uttag, antingen Typ2 eller vanligt hushållsuttag. Denna typ av lösning är enkel och billig. Inga markarbeten behövs och därför går installationen snabbare. Det finns möjlighet att beställa till betalsystem och accessystem till denna typ av laddstation. Kolla upp möjligheterna för denna typ av lösning om ni har en mindre budget att arbeta med eller om ni har som mål att främja cykelanvändningen i staden!