3. Laddning i befintlig motorvärmare.

Många hushåll har i dag ett motorvärmaruttag som används för att förvärma motor och kupé i fordon med förbränningsmotor. Det finns också en hel del andra eluttag som sitter utomhus. Om dessa eluttag har en jordfelsbrytare innebär det att de uppfyller säkerhetskraven för Mode 1-laddning och är då godkända (om än inte rekommenderade) för laddning av laddbara fordon. För att laddningen ska fungera krävs också att motorvärmaruttaget är försedd med minst 10 A säkring.

 

För dig som har ett motorvärmaruttag med minst tio amperes säkring finns ett antal lösningar för att ladda din elbil på samma plats.

Enklaste alternativet är att sätta in en insats i din befintliga motorvärmarstolpe. En sådan insats har två uttag för varje bil. En för kupévärmaren och en för laddningen. Uttaget för kupévärmaren är tid- och temperaturstyrd medan uttaget för laddning är aktivt dygnet runt.

Ett annat alternativt är att ta bort motorvärmarstolpen helt och sätta dit en laddstation. Detta är möjligt eftersom elen och fundamentet finns på plats. Detta är en billigare lösning än att etablera en helt ny laddstation.

 

text6