Emobility.se är stängd

Kunskapsportalen emobility.se har nu stängt. Sidan startades 2015 av Power Circle och utvecklingen har tagit stora steg sedan dess. Nu är elektrifieringen av transportsektorn ett faktum och något som många aktörer i samhället kommunicerar kring. Power Circle kommer därför att fokusera på andra framtidsfrågor inom emobility.

Här hittar du sidor med relevant information om elfordon och laddning:

För vidare frågor, kontakt oss via info@powercircle.org.